Přístup zaměřený na řešení

Terapie a poradenství probíhají v tzv. Solution Focused Approach, tedy přístupu zaměřeném na řešení. Ten se řadí mezi postmoderní systemické přístupy. Zakladatelem je Steve de Shazer společně se svou ženou, Insoo Kim Berg. 

Co je pro přístup typické:

 • hledání a rozvíjení řešení má přednost před detailním rozebíráním a analyzováním problému
 • každý je jiný a má jiné možnosti a zdroje, jak na sobě pracovat a svou situaci zlepšit, proto nenabízím předem připravené způsoby řešení, vše uzpůsobíme vaší konkrétní situaci
 • můžete očekávat partnerský a tvořivý přístup
 • mluvíme o tzv. krátké terapii - snahou je, abyste mě přestali potřebovat co nejdříve 

S čím můžete přijít:

 • nacházíte se v obtížné nebo nepřehledné životní situaci
 • procházíte ztrátou
 • jste ve stresu, je toho na vás moc 
 • potřebujete se rozhodnout, a nevíte jak
 • chcete zlepšit partnerské či rodinné vztahy
 • řešíte výchovné problémy s dětmi 
 • hledáte smysl života 
 • rádi byste na sobě pracovali a rozvíjeli se

Mlčenlivost je samozřejmostí.