Terapie, poradenství a koučování


Individuální terapie/koučink

Možná se nacházíte v obtížné či nepřehledné životní situaci, jste ve stresu, potřebujete se zorientovat, ujasnit si priority a vyřešit věci, které vás trápí a každý den na ně myslíte. Možná jste také nespokojení, nevíte kudy dál, hledáte smysl života, nemůžete najít správné rozhodnutí, chystáte se učinit změnu a nevíte, zda je to správně. Anebo na sobě chcete pracovat, rozvíjet se, posunout se. Na toto všechno se můžeme během společné práce zaměřit. Individuální konzultace mohu poskytnout i online, prostřednictvím aplikace Zoom. 

Párové a rodinné terapie

Rádi byste zlepšili své partnerské či rodinné vztahy, vzájemnou úctu, objevili jiskru ve vašem vztahu a začali si opět rozumět. Zde vám může pomoci párová či rodinná terapie. Podmínkou je, aby vaše přání bylo společné či šlo alespoň stejným směrem. Pokud je v páru jeden, který chce na vztahu pracovat a druhý ne, nelze očekávat, že jej během terapie přesvědčíte k záchraně vztahu. V případě vzájemných sporů by vás mohla zaujmout nabídka mediačních služeb. 

Kids' Skills, terapie s dětmi a dospívajícími

Potýkáte se s výchovnými nebo jinými potížemi vašeho dítěte a už si nevíte rady? Možná vaše dítě také zlobí ve škole, ve školce, neposlouchá, trpí strachy, které ovlivňují život celé rodiny nebo si nerozumíte a hledáte vzájemné pochopení. Přijďte vyzkoušet metodu Kids' Skills, která vychází z toho, že pokud dítě nějaké problémy má, chybí mu určité dovednosti. Společně tyto dovednosti objevíme, pojmenujeme a vymyslíme plán, jak by se je mohlo dítě naučit. Pro dospívající a teenagery je metoda upravena tak, aby obsahovala jak zajímavé a motivující prvky, tak adekvátně reagovala na rozumovou vyspělost. 

Krizová intervence

Pokud jste ve velmi obtížné, stresující situaci nebo prožíváte ztrátu, možná nemáte myšlenky na řešení, podstatné je pro vás situaci zvládnout. Krizová intervence vám umožní se přes tuto situaci lépe překlenout, a až přijde vhodný čas, lze pokračovat navazující terapií zaměřenou na řešení. 

My Backpack, zpracování životního příběhu pro děti

Prošlo si vaše dítě změnou pečující osoby a vy nevíte, jak s ním o tomto tématu mluvit? Fantazijní příběh, který společně s vaším dítětem vytvoříme vám může pomoci. Vhodná pro děti od 4 do 12 let, které jsou v osvojení, pěstounské či jiné péči anebo si prošly ústavním zařízením nebo péčí cizí osoby a vrátily se do své biologické rodiny. 

Přístup zaměřený na řešení

Terapie a poradenství probíhají zejména v tzv. Solution Focused Approach, tedy přístupu zaměřeném na řešení. Ten se řadí mezi postmoderní systemické přístupy. Zakladatelem je Steve de Shazer společně se svou ženou, Insoo Kim Berg. 

Co je pro přístup typické:

  • hledání a rozvíjení řešení má přednost před detailním rozebíráním a analyzováním problému
  • každý je jiný a má jiné možnosti a zdroje, jak na sobě pracovat a svou situaci zlepšit, proto nenabízím předem připravené způsoby řešení, vše uzpůsobíme vaší konkrétní situaci
  • můžete očekávat partnerský a tvořivý přístup
  • mluvíme o tzv. krátké terapii - snahou je, abyste mě přestali potřebovat co nejdříve 

Mlčenlivost je samozřejmostí. 

© 2019 Petra Macáková: Konzultárna.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!