Ceník

Všechny nabízené služby si hradí klienti sami.

Konzultace se mohou protáhnout cca o 5 až 15 minut (vaše hodnocení konzultace, domluva na následujícím termínu). 

Individuální konzultace 

Jedno setkání, 50 min

350 Kč

Párová a rodinná konzultace

Jedno setkání, 60-70 min

500 Kč

Kids' Skills - terapie pro děti

Jedno setkání, 45 min

250 Kč

Mediace / 1. setkání

Jedno setkání trvá zpravidla 3 hod

400 Kč / hod

Mediace / 2. a každé další setkání

Jedno setkání trvá zpravidla 3 hod 

500 Kč / hod

Před/mediační pohovor s dítětem  

Odečítá se z následující mediace

200 Kč

Studenti a osoby v tíživé životní situaci

V ojedinělých případech se lze domluvit na slevě

Dle domluvy

Informativní schůzky

Mediace, Kids' Skills atd. 

Dle domluvy

Nejsem plátcem DPH. Platba probíhá přímou úhradou po skončení konzultace/mediace. Jednotlivci si mohou služby předplatit a uhradit fakturou. Firmám a organizacím mohu fakturovat zpětně za vykonanou práci. Tyto změny hlaste předem.