Něco málo o mně

Mgr. Petra Macáková

Vystudovala jsem sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let pracuji jako sociální pracovnice, kde se zaměřuji na pěstounské rodiny a rodiny s dětmi.

V přístupu zaměřeném na řešení se vzdělávám v olomouckém Daletu, kde jsem frekventantkou komplexního výcviku (710 h). 

Výcvik v transformativní mediaci jsem absolvovala v olomouckém Brain Play u Lenky Polákové a Robina Brzobohatého. 

Krom výše uvedeného jsem absolvovala řadu dalších kurzů, např. krizovou intervenci, My Backpack, canisterapii apod. Jako dobrovolník (psychosociální poradce) působím v Bílém kruhu bezpečí.