Něco málo o mně

Mgr. Petra Macáková

Vystudovala jsem sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let pracuji jako sociální pracovnice, kde se zaměřuji na pěstounské rodiny a rodiny s dětmi.

V přístupu zaměřeném na řešení se vzdělávám v olomouckém Daletu, kde jsem frekventantkou komplexního výcviku (710 h). 

Krom výše uvedeného jsem absolvovala řadu dalších kurzů, např. krizovou intervenci, My Backpack, canisterapii apod. Jako dobrovolník působím v Bílém kruhu bezpečí.