Mediace pro rodinné a sousedské spory

Mediace je proces, ve kterém třetí strana pomáhá stranám konfliktu změnit kvalitu jejich konfliktní interakce z negativní a destruktivní na pozitivní a konstruktivní, zatímco diskutují a procházejí nejrůznější témata a možnosti řešení. 

Hádáte se, nemůžete se dohodnout, každý máte na věc odlišný názor, vás spor začíná negativně působit na vaše dítě? Mediace v Konzultárně vám umožní vést spolu rozhovor jinak. Role mediátora není o tom, aby vás někdo cizí hodnotil, dával doporučení a rady. Role mediátora je podpořit vás ve vedení kvalitnějšího rozhovoru, umožnit vám  si nějaké věci vyjasnit a porozumět tomu jak to máte vy a jak to má ten druhý. Pokud se k tomu rozhodnete, můžete udělat rozhodnutí, která pro vás budou mít smysl.  

Spolupráce je dobrovolná a důvěrná. Veškeré poskytované služby si hradí klienti sami, obvykle obě strany rovným dílem, případně dle vzájemné domluvy.

Jedno mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny. V případě potřeby je možné domluvit se i na kratším čase. Pro první setkání je vhodné využít celých tří hodin setkání. Mediační setkání vede jeden nebo dva proškolení mediátoři. Počet mediátorů se nepromítá do ceny za mediaci. 

Pokud si to situace žádá, můžeme provést buď před první mediací nebo mezi mediačními setkáními pohovor s vaším dítětem o samotě. Ten slouží k tomu, aby se předešlo dohodám mezi rodiči, které jsou zcela v rozporu s přáním dítěte. Pohovor s dítětem ohledně jeho přání může rovněž provést kterýkoli jiný odborník, ke kterému máte důvěru, a zápis z tohoto rozhovoru si následně můžete donést na mediaci. 

Před první mediací je možné pro konfliktní strany uspořádat informační setkání o průběhu mediace. Pokud se toto setkání neuskuteční, informace sdělujeme na první mediaci. 

Transformativní přístup ke zvládání konfliktů

Mediace v Konzultárně probíhají v tzv. transformativním přístupu. Ten vychází z toho, že konflikt je krize v lidské interakci a strany potřebují pomoci překonat tuto krizi a obnovit konstruktivní interakce. Strany vedeme k jejich vlastnímu zmocnění potýkat se s danými těžkostmi a ke vzájemnému uznání a pozornosti k situaci druhého. 

Tento přístup je nedirektivní, nicméně dle výzkumů se v rámci tohoto přístupu dosahuje stejného počtu dohod mezi stranami jako například při mediacích vedených facilitativním přístupem. Není potřeba ani vyššího počtu mediačních setkání. 


© 2019 Petra Macáková: Konzultárna.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!