Konzultace s reflektujícím týmem

18.09.2018

Zažijte konzultaci jinak! 

Čas od času pořádáme tzv. konzultace s reflektujícím týmem. V článku níže se dozvíte, co tato konzultace vlastně znamená a jak bude probíhat, pokud se jí rozhodnete zúčastnit. O plánovaných konzultacích s reflektujícím týmem Vás budu informovat. 

Co to je? Jedná se v podstatě o klasickou konzultaci (terapie a poradenství zaměřené na řešení), kdy společně s konzultantem a klientem je v místnosti přítomen tým cca 4 odborníků v přístupu zaměřeném na řešení. Ti v dohodnutých časech, kdy je společně s klientem vyzveme, mohou nabídnout své vlastní pohledy a nápady k řešenému tématu. V případě zájmu klienta lze nabídnout i další "aranžmá". To vše po domluvě s klientem. 

Proč bych se měl/a tohoto zúčastnit? Tyto konzultace v České republice běžně neprobíhají, jelikož je k nim potřeba čas více konzultantů, kteří běžně působí ve svých poradnách a konzultačních místnostech. Všichni kolegové však stejně jako já navštěvují komplexní výcvik v přístupu zaměřeném na řešení, ve kterém jsou konzultace s reflektujícím týmem jednou z možností, jak mohou setkání s klientem probíhat. Společně tedy tyto konzultace v průběhu našeho výcviku organizujeme v různých městech, v místě působnosti jednoho z konzultantů a další kolegové přijedou. V Přerově tyto konzultace probíhají cca jednou za půl roku. Mlčenlivost všech zúčastněných konzultantů je samozřejmostí. 

Proč jsou tyto konzultace zdarma? Je to z toho důvodu, že konzultace s reflektujícím týmem pro nás mají nedocenitelnou studijní hodnotu. Každý konzultant má možnost vidět práci někoho jiného, rovněž se učíme pracovat v týmu více odborníků, s tzv. reflektujícím týmem, což běžně ve své praxi nemáme a neděláme.  Zároveň si uvědomujeme, že tyto konzultace jsou pro klienty něčím zcela novým a jistě pociťují určitou míru nervozity z toho, že by v místnosti mělo být přítomno více lidí. Konzultace zdarma je tedy takovou malou odměnou "za odvahu", přestože pokud se zúčastníte, jistě zjistíte, že není čeho se obávat. 

Pro koho je tato konzultace vhodná? Pro individuální a párové konzultace. Téma konzultace je zcela na Vás. 

Jak se mohu na konzultaci objednat? Vyplňte níže uvedený formulář, popř. využijte formuláře či údajů uvedených v sekci "Kontakt". Budu Vás informovat o tom, kdy se koná nejbližší termín konzultace. 


Mám zájem o konzultaci s reflektujícím týmem